За Форумот

  1. Home
  2. За Форумот

Конференцијата “Македонскиот енергетски форум” оваа година се организира во знакот на светската енергетска транзиција, новите извори на енергија, енергетската ефикасност и предизвиците на регионот на Југоисточна Европа при приклучувањето кон глобалниот тренд.

Македонскиот енергетски форум во 2018г. започна како иницијатива која требаше да поттикне редовен формален дијалог за различни теми поврзани со енергетиката, да придонесе за разјаснување на интересите на инвеститорите во енергетиката во овој регион и да понуди алтернативни решенија во поглед на геостратегиските енергетски позиции.

Во 2019г навлегуваме подлабоко во предизвиците со кои се соочува и ќе се соочи регионот при приклучувањето на енергетските трендови во светот,

улогата на новите технологии во усовршувањето на производниот процес на електрична енергија, но и нивната одговорност кон животната околина, како и инвестициите во енергетската ефикасност, како еден од главните начини за намалување на потрошувачката на електрична енергија во иднина.

Остануваме посветени на определбата искажана минатата година од наша страна дека организирањето на Македонскиот енергетски форум е во духот на стратегијата на Р. Македонија да организира меѓународни настани и конференции и да поттикнува дијалог, како  суштински дел од процесот за европеизација на општеството и придобивките од нашиот форум, во форма на заклучоци, предлози и препораки, се пренесени до јавноста и до сите релевантни, надлежни и заинтересирани субјекти во сферата на енергетиката.

https://mef.mk/about-the-forum/