Regjistrimi

Kuota e regjistrimit është 3.000,00 MKD ose 50,00 EUR.

Kuota përfshin: dokumentacionin e konferencës, kafe dhe pije freskuese gjatë tërë konferencës dhe drekë bufe gjatë dy ditëve të eventit.

Metodat e disponueshme për rezidentë dhe jorezidentë:

  • Me kartelë kreditore
  • Me llogari bankare
Please navigate to the home page.

Return to shop