Организациски комитет

Г-дин Драган Миновски, претседател на Управниот одбор, генерален директор, Електрани на АД ЕЛЕМ
Г-дин Агим Селами, м-р. за јавна политика, извршен директор на ЗИП Институт
Г-дин Јордан Дамчески, виш економист, Економска канцеларија, Амбасада на САД во Скопје
Г-дин Сани Демири, член на одборот на ЗИП институт, универзитетски професор на Универзитетот “Мајка Тереза”