Moderatorët 2019

  1. Home
  2. Moderatorët 2019

Dragan Minovski

Kryetar i Bordit Drejtues, Drejtor i Përgjithshëm, SH.PK Bimët e Energjisë së Maqedonisë Veriore

Energjia elektrike është faktori më i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Prodhimi i energjisë elektrike është qëllimi ynë kryesor, gjithashtu gjetja e burimeve të reja të energjisë dhe ngritja e vetëdijes mjedisore.

Z. Minovski para se të bëhej kryetar i bordit menaxhues dhe menaxheri i përgjithshëm i Sh.A. ESM ka mbajtur pozicione të shumta të rëndësishme në terren duke përfshirë punën në Ministrinë e Ekonomisë, Inxhinierin e Projektit në Te-To AD, Analist kryesor për shitjen e energjisë elektrike, ngrohjes energji dhe gaz natyror dhe gjithashtu ka punuar si Asistent dhe Profesor Asistent në Universitetin “Goce Dellçev”, Shtip.

Përveç përvojës së tij të bollshme në punë, z. Minovski mban një doktoraturë për teknologjitë elektroteknike dhe informative nga Universiteti Teknologjik Sllovak.

Hristina Spasevska

Profesor në Ss. Universiteti i Cirilit dhe Metodit, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjitë e Informacionit

Hristina Spasevska, profesoreshë e plotë në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe teknologjive informative, Universiteti Shën Cirili dhe Metodi në Shkup dhe Shef i Institutit të Matematikës dhe Fizikës.

Presidenti i Shoqatës së Inxhinierisë Inxhinierike të Maqedonisë, Shef i Qendrës për Teknologji Diellore – SOLTEC, anëtar i Kongresit Botëror të Energjisë së Rinovueshme, kryetar i Këshillit të Metrologjisë në Byronë Kombëtare të Metrologjisë, anëtar i Bordit Drejtues të Dhoma e Arkitektëve të Certifikuar dhe Inxhinierëve të Certifikuar, anëtare kombëtare e Komitetit të Programit Horizon 2020. Në dhjetë vitet e fundit është koordinator ose pjesëmarrës në më shumë se 15 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare të R & D në FP7, EUREKA, Horizon 2020, IPA dhe COST, projekte të financuara nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, Banka Botërore, Iniciativa Qendrore Evropiane dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë.

Mitko Andreevski

Këshilltari për Energji i Kryeministrit

Z. Andreevski është Këshilltar për Energji i Kryeministrit të Republikës së Maqedonisë dhe gjithashtu themelues dhe menaxhues i përgjithshëm i CNG Systems, i cili prodhon, operon dhe eksporton pajisjet për përpunimin e energjisë. Kompania e tij zbaton teknologji të re për furnizimin me gaz natyror dhe furnizon gaz natyror të ngjeshur në Strumicë, qyteti më i madh në Maqedoninë lindore.

Sani Demiri

Anëtar i Bordit, Instituti ZIP, profesor në Universitetin “Nëna Terezë” Shkup

Profesor dhe dekan i Fakultetit të Shkencave Teknologjike në Universitetin “Nënë Tereza” -Skopje, Anëtar i këshillit këshillues të ZIP

Metodija Minoski

Udhëheqësi i Njësisë së Mjedisit, ProCredit Bank

Metodija Minoski, nga Maqedonia e Veriut është Shefi i Njësisë së Mjedisit në ProCredit Bank A.D. Shkup ProCredit Bank është një bankë tregtare e orientuar drejt zhvillimit, pjesë e grupit bankar ndërkombëtar me seli në Frankfurt, R.Germany. Bankat ProCredit veprojnë në Evropën Juglindore dhe Lindore, në Amerikën e Jugut, si dhe në Gjermani. Banka është e pranishme në Maqedoni që nga viti 2003 dhe është lider në ofrimin e shërbimeve financiare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Si një bankë tregtare e orientuar drejt zhvillimit, ne vazhdimisht vlerësojmë rëndësinë e veprimeve tona në lidhje me ndikimin mjedisor dhe social rreth nesh. Z. Minoski është pjesë e ProCredit Bank që nga viti 2005 dhe për më shumë se 8 vite të angazhuara drejtpërdrejt në fushën e biznesit që mbajnë pozicionin e një Drejtori të Degëve në disa qytete në Maqedoni si dhe në ProCredit Bank Romania.