Komiteti Organizativ 2019

Z. Dragan Minovski, Kryetar i Bordit Drejtues, Drejtor i Përgjithshëm, ESM.

Z. Agim Selami, Msc. Politika Publike, Drejtor Ekzekutiv në Institutin ZIP.

Z. Jordan Damceski, Ph.D., Ekonomist i Lartë, Zyra Ekonomike, Ambasada e SHBA në Shkup

Z. Sani Demiri, anëtar i Bordit në Institutin ZIP, profesor në Universitetin “Nënë Tereza”

Znj. Hristina Spasevska Profesor në Ss. Universiteti i Cirilit dhe Metodit, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Teknologjitë e Informacionit