KOHA E MBETUR DERI NË FORUM

2018/06/07 10:00:00

Folësit

ZORAN ZAEV

KRYEMINISTËR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

JESS BAILY

AMBASADOR I SHTETEVE TË BASHKUARA NË MAQEDONI

KOÇO ANGJUSHEV

ZËVENDËS KRYEMINISTËR PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

KRESHNIK BEKTESHI

MINISTËR I EKONOMISË I R. së MAQEDONISË

NATE BLAIR

DREJTOR I QENDRËS PËR ANALIZA STRATEGJIKE TË ENERGJISË PRANË LABORATORIT KOMBËTAR PËR ENERGJI TË RINOVUESHME

KAROLINA CEGIR

PËRFAQËSUESE E SEKRETARIATIT TË BASHKËSISË ENERGJETIKE

HAKI ABAZI

KRYETAR DHE DREJTOR EKZEKUTIV I INSTITUTIT PËR DEMOKRACI NË RRITJE

JUAN JOSE FORNASO

NËNKRYETAR I SHITJEVE NË EVROPË DHE NË BASHKËSINË E SHTETEVE TË PAVARURA PRANË GALILEO TECHNOLOGIES S.A.

Moderatorët

SANI DEMIRI

ANËTAR BORDI, ZIP INSTITUTE, PROFESOR PRANË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” SHKUP

HRISTINA SPASEVSKA

PROFESOR PRANË FAKULTETIT TË INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE UDHËHEQËS

I INSTITUTIT TË MATEMATIKËS DHE FIZIKËS

VIKTOR ANDONOV

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM, KËSHILLI EURO-ATLANTIK I MAQEDONISË

VERICA UZUNOVA

KRYETARE E BORDIT MBIKËQYRËS TË AD ELEM

SONJA RISTESKA

OFICERE E PROJEKTIT PËR EVROPËN JUGLINDORE PRANË AGORA ENERGIEWENDE

200 Pjesëmarrës

100 Kompani

30 panelistë ndërkombëtarë dhe të vendit

ZIP Institute është organizatë e pavarur, joqeveritare, e cila ka për qëllim përmirësimin e proceseve demokratike, sundimin e ligjit dhe zhvillimin e shoqërisë civile në Republikën e Maqedonisë, nëpërmjet zgjidhjeve të përshtatura për çështjet më urgjente sociale, shoqërore dhe sistematike. Tipari kryesor i punës së ZIP Institute janë analizat, inciativat dhe veprimet e detajuara gjithëpërfshirëse në nivelin lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe ndërlidhja e proceseve të hulumtimit dhe analizës me zgjidhjet materiale të problemeve më urgjente dhe kontributi drejt proceseve të politikëbërjes.

Qeveria ka për qëllim ta rikuperojë sigurinë dhe stabilitetin e humbur energjetik të Maqedonisë, ta reduktojë energjinë elektrike dhe shpenzimet për energji elektrike, si dhe ta bëjë diellin burim energjie brenda amvisërive. Qeveria do të sigurojë qasje të energjisë elektrike për gjithë qytetarët dhe ndërmarrjet.

Do të subvencionohen zgjidhje inovative dhe teknologji të avancuara për prodhim të energjisë, për ta reduktuar përqindjen e karburantëve fosil, dhe për ta shtuar prodhimtarinë duke përdorur burime të rinovueshme të energjisë. Zvogëlimi i importit të energjisë do të vijojë si rezultat i kombinimit të efikasitetit energjetik dhe kursimit energjetik, prodhimit racional të energjisë vetjake dhe paraqitjes së konsiderueshme në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare për energji elektrike, gaz natyror dhe derivate të naftës.

Qeveria do ta mbështesë prodhimtarinë racionale të energjisë elektrike, me anë të transformimit të CTE Negotinës në një central elektrik energjetiko-bujqësor, me ndërtimin  e CHE Çebren dhe CHE Galisht, me optimizimin e basenit për thëngjill të Pellagonisë, me aplikimin e standardeve të fundit ekologjike në CTE Manastir dhe CTE Osllomej.

AGJENDA

Lexojeni Agjendën e plotë të eventit. Gjuhë zyrtare në konferencë do të jenë:
anglisht, maqedonisht, shqip

  Wednesday, June 6, 2018
 20:00–23:00  Welcome reception
  Thursday, June 7, 2018
10:00-10:30 Registration of participants
10:30-11:00 Welcome and Opening Remarks

Ms. Jasminka Anevska, Chief of Cabinet, ELEM

Mr. Zoran Zaev, Prime Minister of the Government of the Republic of Macedonia

H.E. Jess L. Baily, Ambassador, United States Embassy, Skopje, Macedonia

11:00-12:00 Panel I: World’s Energy in the Next 20 Years

Moderator: Mr. Sani Demiri, Board Member, ZIP Institute, Professor at “Mother Theresa University” Skopje

Mr. Kocho Angjushev, Deputy Prime Minister for Economic Affairs, Government of the Republic of Macedonia

Mr. Nate Blair, Group Manager, Strategic Energy Analysis Center at National Renewable Energy Laboratory, USA

Mr. Cornel Zeveleanu, Deputy Director General, Oil and Gas Directorate, Ministry of Energy, Romania

Mr. Teki Suajibi, Senior Sales Manager, Gas Engines, GE Distributed Power, GE Power & Water

12:00-12:30 Q&A Session on Panel I
12:30-12:45 A Group Photo
12:45-13:00 Press statements
13:00-14:15 Buffet Lunch
14:15-15:15 Panel II: Renewable Energy Sources, Micro-Grids, and Energy Storage

Moderator: Ms. Hristina Spasevska, Professor, Faculty of Electrical Engineering

Mr. Marek Kubik, Market Director, Fluence Energy  Storage

Ms. Natasha Markovska, Senior Researcher, Macedonian Academy of Sciences and Arts

Mr. Goran Paunov, Owner and General Manager of KMG EOL Kvazar DOOEL

Ms. Pranvera Dobruna Kryeziu, Board of Directors, Non-Executive Director, Kosovo Energy Corporation J.S.C.

15:15-15:45 Q&A Session on Panel II
15:45-16:15 Coffee Break
16:15-17:15 Panel III: Energy Stability and Security of Western Balkans

Moderator: Mr. Viktor Andonov, Secretary General, Euro Atlantic Council of Macedonia

Mr. Haki Abazi, President and Executive Director at Emerging Democracies Institute

Mr. Steven Burns, Chief, Energy and Infrastructure, Bureau for Europe and Euroasia, USAID

Mr. Trajche Cherepnalkovski, Executive Director of Neotel

Ms. Erideta Bashi, Director of Planning and Strategic Management Division, KESH, Albania

Ms. Ina Lazarova, Acting Director Projects, Chief Expert, Bulgarian Energy Holding EAD

17:15-17:45 Q&A Session on Panel III
  Friday, June 8, 2018
09:30-10:30 Panel IV: Gasification and Diversity of Natural Gas Supply

Moderator: Ms. Verica Uzunova, President of Supervisory Board of ELEM

Ms. Karolina Cegir, Gas Еxpert at Energy Community Secretariat

Mr. Sotirios Nikas, Executive Director of DESFA, Greece

Mr. Mitko Andreevski, Energy Advisor to the Prime Minister of the Republic of Macedonia

Mr. Juan Jose Fornaso, Sales Vice President Europe and CIS at Galileo Technologies S.A.

10:30-11:00 Q&A Session on Panel IV
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:30 Panel V: Energy Policy in the Republic of Macedonia – A Roadmap

Moderator: Ms. Sonja Risteska, Project Officer for SEE, Agora Energiewende

Mr. Kreshnik Bekteshi, Minister of Economy, Government of the Republic of Macedonia

Mr. Dragan Minovski, Chairman of the Board and CEO, JSC ELEM

Mr. Slave Ivanovski, Owner of Mega Solar

Mr. Atanasko Tuneski, Professor at Mechanical Engineering Faculty Skopje, UKIM

12:30-13:00 Q&A Session on Panel V
13:00-13:30 Conference conclusions

Ms. Jasminka Anevska, Chief of Cabinet, JSC ELEM

13:30 End of conference
13:30-15:00 Buffet Lunch9

Vendngjarja

Ky hotel luksoz ofron dhoma të ndryshme të takimeve, të disenjuara posaçërisht për organizimin e eventeve, kongreseve dhe mbledhjeve. Duke filluar nga konventat dhe konferencat, e deri në dasma dhe kremtime familjare, ngjarje personale dhe profesionale të të të gjitha vëllimeve dhe stileve po organizohen për çdo ditë në Hotelin Izgrev, Spa dhe Akua Park.

[mapsmarker marker=”1″]