Г-дин Драган Миновски, претседател на Управен одбор, генерален директор, АД Електрани на Северна Македонија
Г-дин Агим Селами, м-р. за јавна политика, извршен директор на ЗИП Институт
Г-дин Јордан Дамчески, виш економист, Економска канцеларија, Амбасада на САД во Скопје
Г-дин Митко Андреевски, Советник за енергетика на претседателот на владата на Република Северна Македонија
Г-дин Сани Демири, член на одборот на ЗИП Институт, универзитетски професор на Универзитетот “Мајка Тереза”
Г-ѓа Христина Спасевска, Професор на Св. Кирил и Методиј, Факултет за електротехника и информациски технологии