Модератори 2019

  1. Home
  2. Модератори 2019

Драган Миновски

Претседател на Управниот одбор, генерален менаџер, АД Електрани на Северна Македонија

Електричната енергија е најважниот фактор за економскиот развој на нашата земја. Производството на електрична енергија е наша примарна цел, исто така, наоѓаме нови извори на енергија и ја подигаме свеста за животната средина. Г-дин Миновски пред да стане претседател на управниот одбор и генерален менаџер на АД ЕСМ има одржано повеќе важни позиции во областа, вклучувајќи работа во Министерството за економија, проект-инженер во Те-То Саладин, водечки аналитичар за продажба на електрична енергија, топлина енергијата и природниот гас, а исто така работел како асистент и вонреден професор на Универзитетот “Гоце Делчев”, Штип. Покрај своето изобилство работно искуство, Миновски има и д-р за електротехничка и информатичка технологија од Словачкиот технолошки универзитет.

Hristina Spasevska

Професор на Св. Кирил и Методиј, Факултет за електротехника и информациски технологии

Христина Спасевска, редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и раководител на Институтот за математика и физика. Претседател на Здружението на Инженерска институција на Македонија, раководител на Центарот за соларни технологии – СОЛТЕК, член на Светскиот конгрес за обновлива енергија, претседател на Советот за метрологија при Националното биро за метрологија, член на Управниот одбор на Комората на сертифицирани архитекти и овластени инженери , национален член на Програмскиот комитет на Хоризонт 2020. Во последните десет години е координатор или учесник во повеќе од 15 национални и меѓународни проекти за истражување и развој во FP7, EUREKA, Хоризонт 2020, ИПА и COST програми, проекти финансирани од Меѓународната агенција за атомска енергија, Светска банка, Централно-европска иницијатива и Министерство за образование и наука на Република Македонија.

Митко Андреевски

Советник за енергетика на премиерот на Република Северна Македонија

г-дин Андреевски е енергетски советник на Премиерот на Република Северна Македонија, а исто така основач и генерален менаџер на CNG Systems, кој произведува, работи и извезува опрема за обработка на енергија. Неговата компанија имплементира нова технологија за снабдување со природен гас и снабдува со компримиран природен гас во Струмица, најголемиот град во источна Македонија.

Сани Демири

Член на Управниот одбор, ЗИП институт, професор на Универзитетот “Мајка Тереза” Скопје

Професор и декан на Факултетот за технолошки науки на Универзитетот “Мајка Тереза” -Скопје, член на советодавниот одбор на ЗИП

Методија Миноски

Раководител на Одделение за животна средина, ПроКредит Банка

Методија Миноски, од Северна Македонија, е раководител на единицата за животна средина во ПроКредит Банка А.Д. Скопје ПроКредит Банка е развојна ориентирана комерцијална банка, дел од меѓународна банкарска група со седиште во Франкфурт, Р.Германија. ПроКредит Банките работат во Југоисточна и Источна Европа, Јужна Америка, како и во Германија. Банката е присутна во Македонија од 2003 година и е лидер во обезбедувањето финансиски услуги за малите и средните претпријатија. Како комерцијална банка ориентирана кон развој ние континуирано ја оценуваме релевантноста на нашите акции во однос на влијанието врз животната средина и општеството околу нас. Г-дин Миноски е дел од ПроКредит Банка од 2005 година и повеќе од 8 години е директно ангажиран во деловната област која има позиција на менаџер на филијали во неколку градови во Македонија, како и во ПроКредит Банка Романија.